Varstvo podatkov

V našem podjetju si vedno prizadevamo za največje zadovoljstvo strank, zato je varstvo vaših osebnih podatkov primarna skrb vsake oblike medsebojne komunikacije. Z namenom, da vas obvestimo o hrabmi in načinu obdelovanja osebnih podatkov, ki jih tekom poslovanja delite z nami, smo sprejeli naslednjo politiko varovanja osebnih podatkov:

UPRAVLJALEC PODATKOV:
LIFT, Nika Matavž s.p., Podgorska cesta 42, 2380 Slovenj Gradec

Naše podjetje vaše osebne podatke zbira in obdeluje skladno z veljavnimi predpisi na ozemlju Republike Slovenije, saj želimo uporabnikom zagotoviti spoštovanje pravice do zasebnosti in pravice do varstva osebnih podatkov.

Vaše osebne podatke obdelujemo po načinu, ki ga zahtevata trenutno veljaven Zakon o varstvu osebnih podatkov RS, zakon o elektronskih komunikacijah ter Splošna uredba EU o varstvu podatkov.

ZAKAJ IN KATERE PODATKE ZBIRAMO

Vaš elektronski naslov shranimo v seznam prejemnikov novic v Mailchimp, kjer se hrani do vaše odjave od novic oz. preklica.

NAČINI OBDELAVE PODATKOV

Vaše osebne podatke bomo uporabljali skladno z merodajnim pravom, ki določa obdelavo osebnih podatkov. Podatke bomo hranili in obdelovali zgolj v obsegu in namenih določenih v tej politiki varstva osebnih podatkov.

ZAVAROVANJE

Za zavarovanje osebnih podatkov uporabljamo sodobne organizacijske, tehnične in druge programske rešitve, ki omogočajo izpeljavo ustreznih postopkov in ukrepov, da se prepreči dostop nepooblaščenim osebam, kot tudi vsaka raba neskladna z merodajnim pravom. Podatke na ta način zavarujemo tudi pred uničenjem, spremembo ali izgubo.

Oseba, kater podatki se hranijo v naši bazi ima kadarkoli pravico do vpogleda v njene osebne podatke. V kolikor bi tak vpogled in izpis želeli, nas kontaktirajte na E-mail naslov, ki je objavljen na tej spletni strani. Prek e-mail naslova smo vam na voljo za morebitna pojasnila glede uporabe vaši podatkov kadrkoli. Prav tako imate pravico zahtevati popravilo ali dopolnitev vseh netočnih osebnih podatkov. Nadalje ime tudi pravico zahtevati začasno ali trajno prenehanje uporabe vaših osebnih podatkov, torej zahtevati izbris iz evidence. V kolikor menite, da je pri obdelavi podatkov prišlodo kršitve določb merodajnega prava imate pravico do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu RS.

Osebni podatki, ki jih z nami delite preko socialnih medijev, kot so Facebook  so podvrženi  politiki varstva osebnih podatkov, ki jo zagotavlja dotično socialno omrežje.

Vsa vprašanja in vse navedene zahteve v zvezi z uveljavljanjem pravic, ki vam pripadajo na podlagi nacionalnih predpisov in prava EU, lahko naslovite v pisni obliki na naš e-mail naslov: info@agencijalift.si

SOFINANCIRANIH 60 %

- 60% VAVČER
Najdeš nas v katalogu strokovnjakov Slovenije

Za izdelavo spletne strani ali spletne trgovine lahko preko Slovenskega podjetniškega sklada dobite sofinancirane stroške do 60%. Pišite nam za več informacij.

SOFINANCIRANIH 60 %

- 60% VAVČER
Najdeš nas v DIH katalogu strokovnjakov Slovenije

Za izdelavo spletne strani ali spletne trgovine lahko preko slovenskega podjetniškega sklada dobiš sofinancirane stroške do 60%. Piši nam za več informacij.